De event industrie, kolos met voeten van klei

Maandag, 03 Augustus 2020

De event industrie, kolos met voeten van klei

4 maanden na het begin van de gezondheidscrisis hebben sommige sectoren te kampen met kolossale verliezen. Dit is het geval met de evenementensector, die iets eerder dan de andere sectoren een ongekende crisis heeft doorgemaakt. Hoe vertraagt deze schijnbaar bloeiende sector en wat zijn de oplossingen?

In België was de evenementensector tot dan toe een vaste sector. Bevestigd door studies van het Unimev centrum, een professionele organisatie in de sector, groeit het beroep in de breedste zin van het woord met gemiddeld 7% per jaar. Het aanbod van de organisatoren beantwoordt inderdaad perfect aan de huidige verwachtingen van de bedrijven. Het combineren van emotie, zintuiglijke ervaringen, digitalisering; deze gebeurtenissen brengen de verschillende economische spelers samen.

Volgens een andere EY-studie die in november 2019 is gepubliceerd, bedraagt het aantal banen dat door deze sector wordt gegenereerd 335.000 voor 380.000 evenementen. Het EY-agentschap heeft altijd benadrukt dat zowel productiebedrijven als toeristische actoren profiteren van 32 miljard euro aan economische spin-offs. Deze cijfers weerspiegelen de goede gezondheid van de evenementprofessionals aan het einde van 2019. Een vergelijkbare groei kan worden afgeleid voor 2020 en de komende jaren.

 

De factor Covid-19

Sinds de aankondiging van de lockdown is het de laatste druppel. Volgens een in april uitgevoerde evenementbarometerstudie worden driekwart van de evenementen in 2020 geannuleerd (42%) of uitgesteld (33%). Een catastrofale statistiek die van invloed is op alles wat met de sector te maken heeft: eindklanten, organisatoren, productie maar ook dienstverleners die sterk afhankelijk zijn van het seizoensgebonden karakter van deze evenementen. De studie legt uit dat 12% van de bedrijven in de sector, om te overleven, hun toevlucht hebben genomen tot het verlagen van de lonen van hun werknemers. Want sinds het begin van de crisis bedragen de geschatte verliezen 15 miljard euro, waardoor bedrijven zich moeten wenden tot de verschillende oplossingen die de staat biedt.


Een 4e semester meer verwacht dan ooit

De staat heeft de ondernemingen een termijn kunnen garanderen door een retentieplan in te voeren. Volgens Le Baromètre de l'Événement heeft 73,4% van hen in de evenementensector een gedeeltelijke afname van de vraag naar activiteit gekend en heeft 67,1% hun sociale deadlines laten uitstellen. Banken ondersteunden ook hun professionele klanten in deze zwaar getroffen sector door leningen te verstrekken aan 57,3% van de evenementbedrijven. In dezelfde studie werden de belanghebbenden ondervraagd over hun prognoses: 50% is van mening dat het herstel niet voor het laatste kwartaal van 2020 zal plaatsvinden. Om het tot dan toe vol te houden, zullen de managers hun bedrijf moeten kalibreren door hun aanbod aan te passen, maar ook door grote solidariteit te tonen door trouw te blijven aan hun partners en door de betalingstermijnen te respecteren.


FirstRental is er om u de beste oplossing te bieden voor het huren van computer- en audiovisuele apparatuur. Voor uw projecten voorzien wij u van de beste producten tegen de beste prijzen.