Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

First Rental

 


ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

Op grond van artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt in dit artikel de identiteit van de verschillende betrokken partijen bij de totstandkoming en opvolging ervan verduidelijkt.

De website First Rental wordt uitgegeven door:

LiveRental BV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres: Excelsiorlaan 47 1930 Zaventem Belgium, en ingeschreven bij het volgende register: BE0551842601.

Telefoon: 02 588 13 80/ E-mailadres: info@firstrental.be.