Het belang van tactiele tablets in bedrijven

Maandag, 27 Juni 2016

Van een publiek fenomeen naar een bedrijfsfenomeen

Na het grote publiek worden tactiele tablets nu ook massaal gebruikt in bedrijven. Compact, modern, ergonomisch, functioneel en mobiel, tactiele tablets worden een echte strategische troef. Ze profileren zich meer en meer, en spelen zelfs in op behoeften die computers niet aankunnen. Ze zullen de computer met zijn schier oneindige mogelijkheden natuurlijk niet vervangen, maar ze kunnen wel de onontbeerlijke compagnon worden van de gebruikers en bijgevolg complementair zijn.

Er komen er hoe langer hoe meer en de geïnstalleerde tools kennen een dusdanige ontwikkeling dat de tablets nog beter kunnen inspelen op de verwachtingen van bedrijfsleiders.


Meer productiviteit en efficiëntie

Sinds 2011 kennen we een stijgende verkoop van digitale tablets. Bovendien zou 63% van de bedrijfsleiders al beschikken over een tactiel tablet. Uiteraard wint men met deze tool aan autonomie, reactiviteit en productiviteit, op werven maar ook in commerciële bedrijven met hoofdzakelijk werknemers die niet ter plaatse in het bedrijf werken. De “cloud-oplossing” is de nieuwe aangepaste gebruikstool voor bedrijven om anders en efficiënter te werken. De tablet is een praktisch tool, gemakkelijk in gebruik en zeer intuïtief. Met een sterke mobiele internettoegang: 3G, 3G+ en recenter 4G, wordt de tablet een volledig tool waarmee de medewerkers-gebruikers beter zullen presteren.

Naar meer samenwerking

Bedrijven zijn meer en meer op zoek naar nieuwe werkmethoden zoals bijvoorbeeld het gebruik maken van tablets. De ontwikkeling van dit fenomeen kennen we als BYOD “Bring Your Own Device”: 57 % van de informaticaverantwoordelijken melden dat er professioneel gebruik wordt gemaakt van de persoonlijke tactiele tablets. Deze nieuwe tool wordt bijna onontbeerlijk, vergemakkelijkt de communicatie, het delen van dossiers en het verspreiden van alle mogelijke informatie binnen de verschillende diensten van het bedrijf. Kortom, deze tool versterkt de samenwerking.


Optimaal en aangepast gebruik


Tablets beantwoorden aan de behoeften van de medewerkers en het is vooral in de context van mobiliteit dat de digitale tablet innoverende oplossingen biedt. De makers ontwikkelen ludieke aangepaste applicaties die het werk van de werknemers vergemakkelijken. Verschillende fabrikanten, zoals Lenovo, stellen zogenaamde professionele tablets voor met onder andere de volgende kenmerken:

- Kan meegenomen worden
- Beveiligingsfunctie
- Kan gebruikt worden met een digitale pen
- Grote bestanden kunnen gesynchroniseerd en gedeeld worden door de leden van een team en de kantoren met de geïntegreerde “cloud-opslag” (zie hiervoor).
- Comfortabele videoconferenties met geïntegreerde webcams vooraan en achteraan.

Vooral voor de verkoop en de klantendienst vormen deze tablets een belangrijke verbetering. De tablet is een middel om te adviseren, de wachttijd te verkorten en de klant de mogelijkheid te bieden zelf informatie op te halen. In bepaalde gevallen, zoals op beurzen, kan de tablet worden gebruikt om informatie over de klanten op te halen.


Huren en oplossingen


De tablets gaan een veelbelovende toekomst tegemoet met zoals we hebben gezien een uitzonderlijke stijging van de vraag. Bepaalde bedrijven opteren ervoor om voor enkele maanden tablets of iPads te huren eerder dan ze aan te kopen gezien de hoge frequentie waarmee deze hightechmodellen die een hoge vlucht kennen, veranderen. In deze context kunt u zich wenden tot LiveRental dat aangepaste gepersonaliseerde oplossingen voorstelt voor het materiaal, maar ook voor de software, het advies, het onderhoud en de applicaties …